Verbijstering bij de Stilte, bij Zuidelijk Toneel kan de vlag uit. Huilen en juichen bij cultuursubsidies het Rijk

Als een theatermaker of danser een nieuwe voorstelling met het publiek deelt, is dat spannend, peentjes zweten, maar de vierjaarlijkse subsidietoekenning door het Fonds Podium Kunst en de keuzes voor de landelijke BIS-regeling zijn minstens zo spannend. Komt die gevraagde subsidie of staat het voortbestaan van het gezelschap op het spel? Toneelgezelschap Het Zuidelijk Toneel uit Tilburg kan de komende vier jaar rekenen op 2.022.500 euro. Het behoudt de status van middelgroot gezelschap en is ineens van hetzelfde statuur  als Internationaal Theater Amsterdam (ITA) dat een flinke stap terug moet zetten.

Sinds het verdwijnen van het Danshuis Station Zuid in 2013 zit er geen Brabants Dansgezelschap meer in de BIS-regeling, dat is ook voor de periode 2025-2028 het geval. Het grote geld voor dans gaat naar de Randstad, Arnhem en Groningen.

De Raad voor Cultuur wil subsidie meer over de regio verdelen, maar op dansgebied profiteert Brabant daar niet van. Sterker: het voortbestaan van jeugddansgezelschap de Stilte staat onder druk, want geen subsidie. Sowieso pakt de regionale herverdeling van rijksgelden niet bijster bijzonder uit voor de kunsten in Brabant.

Artemis kan vier jaar vooruit

Het Bredaas jeugddansgezelschap de Stilte zat eerder in de BIS-regeling, in de categorie voor Jeugdtheatergezelschappen. De Raad voor Cultuur vind de aanvraag van De Stilte onder de maat en steunt de gevraagde bijdrage van ruim een miljoen euro niet.

Het gezelschap reageert verbijsterd: "Vandaag heeft dansgezelschap de Stilte volkomen onverwacht een negatief advies van de commissie jeugdpodiumkunsten van de Raad voor Cultuur gekregen. Vanaf januari 2025 ontvangt het gezelschap geen subsidie meer van het ministerie van OC&W. Met deze beoordeling wordt de Stilte in haar bestaan bedreigd en de provincie Noord-Brabant een voorziening voor jeugddans ontnomen. Jaarlijks bereikt de Stilte 60.000 kinderen in het hele land met voorstellingen en educatieve projecten. De activiteiten komen o.a. ten goede aan kinderen in een kwetsbare positie. De samenwerking met 250 scholen, 60 kinderdagverblijven en 40 landelijke podia komt op de tocht te staan."

Jeugdtheater Artemis uit Den Bosch krijgt wel steun wel: 1.160.000 euro. Bij de festivals blijft November Music, evenement voor nieuw gecomponeerde muziek in Den Bosch, in de BIS-regeling. Het orkest philharmonie zuidnederland uit Eindhoven kan ook rekenen op steun vanuit de BIS en ontvangt jaarlijks ruim negen miljoen.

Ontwikkeling talenten

Het Textielmuseum in Tilburg blijft als ontwikkelplek voor textielkunstenaars in de culturele basisinfrastructuur. De Raad voor Cultuur noemt het TextielLab een toonaangevende instelling die het werken met textiel inzet om kunst te maken en (sociale) verbindingen aan te gaan. "Dit heeft een lokale en regionale betekenis, maar evenzeer een grote internationale impact.” De subsidie is 918.400 euro.

PLAN Brabant (talentontwikkeling voor podiumkunstenaars, dans, circus, theater) krijgt 517.700 euro per jaar. Bijna zeven ton is er voor Urban Eindhoven/Emoves. Dat is het gevolg van de intentie van de Raad voor Cultuur om het begrip cultuur te verbreden en ook meer nieuwe kunstvormen als urban toe te voegen.

Voor het Brabants Museum is 280.000 euro gereserveerd.

WArd/waRD, thuis in Tilburg, krijgt 485.000 euro

Naast de subsidies voor BIS-gezelschappen kunnen kleinere gezelschappen en organisaties een bijdrage aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) voor een meerjarige productiesubsidie. Ook hier gaat bij een aantal Brabantse gezelschappen de vlag uit, maar bij lange niet bij iedereen. Dans Brabant, talentontwikkeling voor dansers en choreografen in Tilburg,  krijgt de gevraagde 370.000 euro niet.

Er gaat wel geld naar WArd/waRD, het dansgezelschap van choreograaf Ann Van den Broek, dat sinds kort is verhuisd naar Rotterdam naar Tilburg (485.000 euro). Het is toch al een goede week voor WArd/waRD, want de voorstelling The Balancing Act is genomineerd voor de Zwaan voor de beste dansvoorstelling van het jaar. Ook  Body of Art uit Tilburg van filosoof en choreograaf Annemijn Rijk krijgt een meerjarige bijdrage: 130.000.  

Slecht nieuws

Slecht nieuws is er voor This is not a show van choreograaf Katja Heitmann uit Tilburg, The 100Hands uit Breda en stichting Kostic uit Tilburg, deze dansmakers vissen achter het net. Ook United Cowboys uit Eindhoven en performancegezelschap De Zwermers uit Biezenmortel en Compagnie Tiuri (dans en inclusie) uit Breda blijven met lege handen.

Urban dans van The Ruggeds uit Eindhoven krijgt wel steun (370.000 euro), net als Corpo Maquina Society uit Tilburg-Noord (160.000) en het Bossche Panama Pictures (dans en circus): 485.000 euro.

Op het gebied van theater is er geld voor theatergezelschap MATZER uit Den Bosch (485.000 euro) en Minoux, ook uit Den Bosch. krijgt de komende vier jaar telkens 250.000 euro.

"We zien dit als een groot compliment voor ons werk en voor onze vernieuwende plannen voor de komende vier jaar en als een mooie aanmoediging om MATZER te ontwikkelen tot meerstemmig makershuis”, schrijft artistiek leider Madeleine Matzer online

Voor jeugdtheatercollectief Wildpark uit Eindhoven is een ton per jaar beschikbaar en Oortwolk, ook jeugdtheater uit Eindhoven, kan rekenen op 130.000 euro.

Matzer en Schippers en VanGucht wel

Jeugdtheater House of Nouws uit Tilburg krijgt niets. Dat geldt ook voor de theatermakers van Stormkamer en Pees uit Breda en Paleis voor Volksvlijt uit Rosmalen. Schippers en VanGucht, theater uit Breda, ontvangt 485.000 euro.

De componisten Strijbos & Van Rijswijk uit Tilburg krijgen 160.000 euro.componist Dyane Donck uit Breda krijgt hetzelfde bedrag. "De komende jaren blijft het fonds ondersteunen", aldus Dyane Donk. "De artistieke waardering voor het werk werd beoordeeld als 'zeer goed'.  We zijn erg blij en trots op deze uitkomst, maar het is ook een impactvolle dag met gemengde gevoelens. Veel collega-instellingen hebben een ingrijpende afwijzing te verwerken gekregen. Met hen leven wij mee."

Ook 160.000 euro is er voor Paradox Jazz Orchestra uit Tilburg, New Jazz Orchestra uit Den Bosch krijgt niets. Stadsgenoot Jameszoo wel (100.000 euro), hij produceert experimentele elektronische muziek.

Niks voor Bosch Parade

Het drijvend kunstevenement Bosch Parade krijgt geen cent op de rekening overgemaakt, net zo min als vocaal ensemble Capella Pratensis uit Den Bosch. Het Tilburgs kamerorkest Kamerata Zuid dat vaak cross-over speelt met bekende artiesten, ontvangt ook nul euro van het Rijk.

Festivals als Circolo en Roadburn beloond

Er is ook een speciale regeling voor festivals binnen het Fonds voor de Podiumkunsten. Het Fonds ondersteunt de komende periode 52 festivals verspreid over het hele land en over verschillende genres: van poppentheater tot heavy music, van dance tot circus en van conceptuele dans tot klassieke muziek. Gezamenlijk beogen deze festivals bijna twee miljoen bezoekers per jaar te bereiken.

In Brabant is er geld voor de Tilburgse circusfestival Circolo (215.000 euro) en muziekfestival Roadburn (340.000). Voor festival Cement in Den Bosch, festival voor talenten in de podiumkunsten, is er per jaar 199.000 euro beschikbaar. Het grootste bedrag in Brabant gaat naar theaterfestival Boulevard (430.000 euro.) Jazz in Juketown ontvangt 49.000. BRIK, het dansfestival van het nu ineens bedreigde jeugddansgezelschap De Stilte uit Breda, krijgt 32.000 euro. Dat is een doekje voor het bloeden.

So What's Next Festival en TROMP Percussion Festival in Eindhoven grijpen mis, dat geldt ook voor PopMonument in West-Brabant.

Binnenkort is er ook meer duidelijkheid over de eigen subsidieverdeling van de provincie Brabant.

 

Foto 1: PLAN Brabant, Elias De Bruyne, @Kurt van der Elst

Foto 2:, Un Loup pour L' Homme, festival Circolo, @Jostijn Ligtvoet