33 miljoen voor cultuur Brabant. In zuiden wel steun voor de Stilte. Ook lucht voor expositie Lustwarande

Waar de landelijke overheid de Stilte laat vallen, daar toont de provincie Noord-Brabant wel veel vertrouwen in de kwaliteit van het jeugddansgezelschap uit Breda. De komende vier jaar krijgen de dansmakers 1,5 miljoen euro. Wel is de beoordelingscommissie van mening dat het ensemble diverser en inclusiever kan. Ook Lustwarande, de internationale openluchtexpositie in sterrenbos de Oude Warande in Tilburg krijgt deze keer steun:  460.000 euro.

In de vorige periode (2021-2024) liep Lustwarande subsidie mis, waardoor een tekort is ontstaan en het evenement dreigde te sneuvelen. De provincie komt nu wel over de brug en denkt tevens mee aan een oplossing voor het financiële gat. Het nieuws over de provinciale bijdrage komt aan de vooravond van een nieuwe editie van de tentoonstelling in Tilburg. Die opent zondag 7 juli.

Theater, dans, circus

De provincie heeft 33,5 miljoen euro beschikbaar voor cultuur in de provincie. De toekenning komt een dag nadat het Rijk de subsidies voor kunst openbaar heeft gemaakt. Het geld in Brabant gaat naar zes categorieën: podiumkunsten (theater, circus en dans), muziek/opera, beeldende kunst, film, design en literatuur. Er zijn twee niveaus: 1) de culturele basisinfrastructuur (zeg maar de allerbelangrijkst makers) en 2): de overige initiatieven, dat zijn veruit de meeste gezelschappen, festivals en makers. 

Een miljoen voor urban

In totaal zijn er 99 aanvragen bij de provincie binnengekomen. Gezelschappen en organisaties die in de basisinfrastructuur zitten, dat zijn de belangrijkste en grootste culturele makers in Brabant, hoeven weinig te vrezen. Hun aanvragen zijn geaccepteerd. Dat betekent dat de Stilte 1,5 miljoen krijgt, Het Zuidelijk Toneel eenzelfde bedrag, jeugdtheater Artemis ook, festival November Music 1.050.000 euro.

Een miljoen gaat er naar Urban Eindhoven/Emoves en nog eens zes ton voor de urban dancers van The Ruggeds. Ook grote festivals als Circolo en Boulevard hebben de nodige krediet  (beiden 625.000 euro).

DansBrabant

Stichting DansBrabant (talentontwikkeling) kreeg deze week bij het Rijk pijnlijk de deksel op de neus, de provinciale adviescommissie ziet wel het grote belang van deze organisatie: 625.000 euro. 

Vooral in de sector theater, dans en circus is veel aangevraagd. Voor die podiumkunsten is vijf miljoen te vergeven, terwijl als alle gezelschappen die positief zijn beoordeeld geld zouden krijgen, 12,3 miljoen nodig zou zijn. Dat betekent dat veel gezelschappen buiten de boot vallen terwijl ze wel voldoen aan de criteria op gebied van artistieke en zakelijke kwaliteit, een goed publieksbereik en bijdrage aan de cultuur in Brabant. 

Onder de zaaglijn

Het zijn vooral de kleinere gezelschappen die net geen subsidie krijgen. Ze worden  positief beoordeeld, maar vallen onder de zaaglijn, zo als dat in jargon heet. Lees: het geld is op, jammer, maar helaas. Bij die kleine gezelschappen is soms minder expertise om de subsidieaanvragen goed op te stellen. Dat lijkt zich te wreken, net als de keuze van de provincie om relatief weinig middelen beschikbaar te stellen voor een landstreek met zoveel theater- en dansgezelschappen.

This is not a show

De adviescommissie toont waardering voor de prestaties van dansgezelschappen 100Hands uit Breda en This is not a show van Katje Heitmann uit Tilburg, maar ze halen net te weinig punten om geld te krijgen. Zeker Katja Heitmann scoort internationaal hoge ogen met haar werk, maar haar company zit net onder de grens van de provincie. Van de dertig aanvragers krijgen slechts dertien steun.

Ook WArd/waRD van choreograaf Ann Van den Broek, het succesvolle gezelschap dat onlangs in Tilburg neerstreek, valt buiten de boot. Dat levert de merkwaardige constructie op dat het Rijk WArd/waRD wel steunt, maar de provincie niet. Hetzelfde geldt voor MINOUX uit Den Bosch. Bij WArd/waRD heeft de commissie enige moeite met het gegeven dat dansers daar nog niet in vaste dienst zijn.

Body of Art

Ook festival Cement, theater De Nieuwe Vorst en De Verkadefabriek grijpen mis, niet omdat ze geen goed werk verrichten, maar omdat het potje nu eenmaal op is. Body of Art, van choreograaf Annemijn Rijn, krijgt als relatieve nieuwkomer wel steun: 200.00 euro. Ook Kostic (dans) (200.000), Corpo Maquina (dans) (520.000) , Tiuri (dans en theater) (200.000) zitten boven de grens. Dat geldt ook voor de gevestigde, grotere gezelschappen MATZER, Panama Pictures en LeineRoebana (640.000 euro). Dat laatstgenoemde gezelschap komt weliswaar uit Amsterdam, maar heeft een relatie met Breda.

De Link, net niet

Bij de categorie Muziek en Opera zitten concertpodium De Link en kamerorkest Kamerata Zuid net onder de onverbiddelijk grens. Er gaat in die categorie wel subsidie naar Sounding Bodies (160.000),  festival Roadburn (360.000), Paradox Jazz Orchestra (320.000), de componisten Strijbos&Van Rijswijk (280.000) uit Tilburg en componist Dyane Donck uit Breda (240.000). Jazz in Duketown krijgt drie ton.

Voor de beeldende kunst is 1,9 miljoen beschikbaar. Dat geld gaat naar zeven aanvragers: dat zijn onder anderen: Lustwarande (460.000), Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout (260.000), Club Solo in Breda (180.000) en het Vincent van Gogh Huis in Zundert (180.000). Make Eindhoven krijgt 470.000 euro. Daarmee is het geld op. Gerespecteerde organisaties als PARK in Tilburg en Penning Foundation blijven met lege handen achter. Dat geldt ook voor tien andere toonplekken.

Schoenenkwartier

Voor Design en Ontwerp is ruim twee miljoen beschikbaar. Het Schoenenkwartier en het Design Museum Den Bosch vallen in de prijzen. Het valt hier op dat ook met een mindere score dan in andere categorieën toch geld beschikbaar komt. Kazerne Foundation uit Eindhoven haalt slecht 290 van de maximale 400 punten en krijgt 498.000 euro. Bij de podiumkunsten vallen organisaties met 325 punten al buiten de boot, want teveel concurrentie.

Onder alle aanvragen is één partij met de maximale score: 400 punten (4 x 100), dat is het Textiellab in Tilburg. Het lab zit in de provinciale  basisinfrastructuur (BIS) omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van textielkunstenaars. De subsidie is 611.00 euro.

Zes miljoen voor orkest

De concurrentie in de culturele basisstructuur (de grote namen) is niet groot,  Het Zuidelijk Toneel als grootste toneelgezelschap heeft geen concurrentie en krijgt 1,5 miljoen, dat geldt ook voor Opera Zuid die het opera-aanbod in Brabant verzorgt. Het grootste bedrag in de basisinfrastructuur gaat naar orkest Philharmonie zuid (zes miljoen)., dat is een miljoen meer dan beschikbaar is voor alle gezelschappen in de categorie podiumkunsten.

Op het gebied van literatuur zijn er twee aanvragen: Tilt in Tilburg en Watershed in Eindhoven: zij delen het beschikbare bedrag evenredig: allebei drie ton. 

 

Foto 1 Cirque Pardi, Circolo, @Jostijn Ligtvoet
Foto 2: Yellow Horizon, Annemijn Rijk, @Loet Koreman
Foto 3: expositie PARK, platform fot visuals arts @CollectiePark