Gimmick: Nieuwe Vorst wordt (even) Theaters Tilburg

Het gaat als een lopend vuurtje. Theaters, gezelschappen, wijzigen hun naam. En dat niet zomaar. Ze  lenen' de naam van grote spelers uit het culturele veld. Het is een gimmick die best nog even zou kunnen voortduren.  Wordt Tilburgs poppodium 013 de Heineken Music Hall?

In het seizoen 2018/2019 veranderde Toneelgroep Amsterdam de naam in ITA, International Theatre Amsterdam. Daar zal vast globalisering en internationalisering aan ten grondslag liggen.

Warme Winkel

De oude naam die sinds 1987 is zwang was leek bij het grofvuil terecht te komen. Maar de leiding bij ITA werd overvallen door de eigenzinnige theatermakers van De Warme Winkel. Dat gezelschap maakt geestig, brutale, intelligente voorstellingen. Dat zeggen ze zelf, maar ik kan het onderstrepen.

In maart verraste De Warme Winkel vriend en vijand door de naam te veranderen in Toneelgroep Amsterdam. Die naam past beter bij onze ambities, zo verantwoordde het gezelschap. Inderdaad, dat is geestig, brutaal en intelligent. 

ITA was not amused, maar Vincent Rietveld, Florian Myjer en Ward Weemhoff van Toneelgroep Amsterdam/voorheen De Warme Winkel kregen de lachers op de hand.

Veenfabriek

En natuurlijk kwam er een reactie uit de theaterwereld. Het muziektheater Veenfabriek maakte bekend dat het de naam wijzigde in De Warme Winkel. Die naam was immers vrij en paste volgens het gezelschap beter bij de ambities van het muziekgezelschap uit Leiden.
Het is wachten op een volgende reactie.

Aan Tilburg gaat de gimmick ook niet voorbij. Theaters Tilburg veranderde de naam in 2021 in het nogal lange Schouwburg Concertzaal Tilburg. De naam zou beter aangeven over welke zalen de culturele instelling beschikt. 

Nieuwe Vorst

Het duurde even voor er een antwoord kwam. Maar op 1 april (jawel) maakte vlakkevloertheater De Nieuwe Vorst bekend dat is gekozen voor een nieuwe naam: Theaters Tilburg. Dat zou beter passen bij de uitstraling van het theater dat in Brabant zeer vooruitstrevend is. 

Naam is vrij

Wat volgt. In 2017 veranderde de Heineken Music Hall de naam in Afas Live. Iets voor 013? De naam is vrij.

Het Tilburgse poppodium zou dan wel even met biersponsor Swinkels om tafel moeten. Muziekpodium Paradox kan zich daarna 013 noemen. Misschien. heeft volkstheater De Boemel interesse om  voortaan de naam De Nieuwe Vorst te dragen.